Program zajęć sportowych upowszechniania sportów zimowych

Zajęcia sportowe dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych.
Program finansowany przez Ministerstwo Sportu ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Nasz klub w 2020 roku otrzymał 15 tys. PLN.

Otrzymywaliśmy również dotacje w latach 2018-2019 (15 000 PLN).