Sportowe Wakacje + z Fundacją LOTTO

W ramach programu organizacje pozarządowe otrzymują dofinansowanie kosztów obozów sportowych wyjazdowych lub stacjonarnych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej.

Nasz program pozyskał 9 600 zł na zimowy obóz sportowy w Kościelisku oraz 8 000 zł na letni obóz sportowy w Dusznikach-Zdroju.