Sport łączy Pokolenia

Projekt upowszechniania sportu wśród lokalnej społeczności.

Organizowaliśmy różnorodne zajęcia sportowe dla rodzin z terenu Powiatu Jeleniogórskiego. Zadanie obejmowało przeprowadzenie zajęć dla każdego uczestnika od lutego do grudnia.

Program był realizowany w latach 2017-2018. W 2020 roku realizowana jest III edycja programu.

Został dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sport dla Wszystkich.