Program „Klub”

Program „Klub” ma na celu upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wsparcie lokalnych środowisk sportowych, w których centrum aktywności fizycznej ma stanowić klub sportowy. Ma to być miejsce kształcenia talentów sportowych.

Program jest finansowany ze środków Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

Nasz klub w 2021 roku otrzymał 15 tys PLN.

Otrzymywaliśmy również dotacje w latach 2016-2017 (10 000 PLN) i w 2018-2020 (15 000 PLN)