O nas

Klub został założony przez Joannę Badacz i wpisany do Rejestru Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Starosty Jeleniogórskiego dnia 6.01.2004 r. jako stowarzyszenie kultury fizycznej. Klub jest dwusekcyjny i specjalizuje się w narciarstwie biegowym i biathlonie. Ćwiczących zawodników jest ok. 40.Historia Klubu:

Celem klubu jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej, uczestniczenie w imprezach sportowych, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości. Zajęcia w klubie odbywają się w dwóch grupach z podziałem na szkołę podstawową i gimnazjum. Treningi odbywają się 3 razy w tygodniu. W lecie organizowane są zgrupowania sportowe, a w zimie wyjazdy na zajęcia narciarskie.

Zajęcia prowadzą trenerzy biathlonu i narciarstwa biegowego: Joanna Badacz, Jarosław Bednarz, Bartłomiej Bury, Ewa Buchla, Lucyna Żywicka i Kamila Buchla. Treningi prowadzone są nieodpłatnie na bazie sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Szklarskiej Porębie i Szkoły Podstawowej nr 1  w Szklarskiej Porębie.

Zawodnicy Klubu biorą udział w szeregu imprez przygotowujących nas do zawodów zimowych, startujemy w biegach przełajowych, zawodach rowerowych, zawodach nartorolkowych, zawodach w biathlonie letnim „Biathlon dla Każdego” oraz  „I Ty możesz zostać biathlonistą”.